Wykonywalismy prace zlecone na rzecz m.in.:

  • SHIMZU CORPORATION Oddzial w Polsce, ul. Sw. Mikolaj 7a, 50-125 Wroclaw 

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddzial w Bydgoszczy

  • GLÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA ul. Mlynarska 42, 01-171 Warszawa

  • WOJSKOWA ADMINISTRACJA KOSZAR NR 1 Chelmnie

  • ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Grudziadzka 159B, 87-100 Torun 

  • WOJEWÓDZKI OSRODEK RUCHU DROGOWEGO ul. Polna 107/111,  87-100 Torun